Ця Політика є невід’ємною частиною Угоди користувача (далі – “Угода”), розміщеної та/або доступної в мережі Інтернет за адресою: https://i-c.com.ua/politika-konfedentsiinosti/, а також інших укладених з Користувачем договорів, або договорів, які можуть бути укладені з Користувачем.

Користуючись послугами сайту, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних (далі – Політикою Конфіденційності), і зі своєї волі та у своїх інтересах надає письмову згоду на такі способи обробки Персональної інформації: збирання, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передання (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення у встановлених цією Політикою цілях з використанням засобів автоматизації, а також на обробку персональних даних, які можуть бути оброблені Користувачем. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт/Користувач повинен припинити використання сайтом.

Політика конфіденційності діє відносно всієї персональної інформації, яку Сайт може отримати про Клієнта/Користувача під час використання Сайту, програм і продуктів Сайту.

Цілі збору персональної інформації користувача

Персональні дані Клієнта/Користувача Власник Сайту може використовувати з метою:

 • Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті.
 • Надання Користувачеві доступу до ресурсів Сайту.
 • Встановлення з/Користувачем зворотного зв’язку, включно з телефонним дзвінком, направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача, направлення рекламної інформації про акції та інші послуги Сайту.
 • Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
 • Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту.
 • Надання Користувачеві оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або від імені партнерів Сайту.
 • Здійснення рекламної діяльності Сайту.
 • Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

Інформація, що збирається ( Персональна інформація)

Ми збираємо таку інформацію:

 • Технічна інформація, що автоматично збирається програмним забезпеченням Сайту під час його відвідування.
 • Персональна інформація, що надається Вами під час заповнення відповідної форми або інформація, що отримується Сайтом з використанням Користувачем соціальних мереж.
 • Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

Технічна інформація

Під час відвідування вами Сайту, адміністрації Сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Сюди включається IP-адреса Вашого комп’ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет), ім’я Інтернет-провайдера, ім’я домену, тип браузера і операційної системи, інформація про сайт/сторінку в соціальних мережах, з якого Ви здійснили перехід на Сайт, сторінках Сайту, які Ви відвідуєте, датою і часом цих відвідувань, файлах. Ця інформація аналізується нами в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності Сайту, і використовується при розробці пропозицій щодо його поліпшення та розвитку. Зв’язок між Вашою IP-адресою та Вашою персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли цього вимагає законодавство.

Технічну інформацію про відвідування Сайту (знеособлену) також збирають встановлені на сайті лічильники статистики.

З метою укладення Договорів Користувач також може надати такі персональні дані про себе або про організацію та її представників в інтересах якої він діє: ім’я, по батькові, прізвище, посада, телефонний номер, додатково можуть надаватися найменування, ІПН, ЄДРПОУ, адреса реєстрації та поштова адреса такої організації, корпоративний телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючого банку. Зазначені відомості про організацію не належать до персональних даних.

Якщо фізична особа діє як індивідуальний підприємець або в її інтересах, за бажанням або за безпосередньою письмовою згодою такого індивідуального підприємця, відповідно, додатково можуть надаватися: прізвище та ініціали індивідуального підприємця, ЄДРПОУ, та адреса для листування, телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючого банку.

Зобов’язання сторін

Користувач зобов’язаний:

 • Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом у рамках Угоди користувача або укладення Договору.
 • Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни цієї інформації.

Адміністрація/представник Сайту/Власник Сайту зобов’язаний:

 • Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.
 • Забезпечити зберігання конфіденційної інформації, не розголошувати без попереднього письмового дозволу
 • Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Клієнта / Користувача. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах і в порядку, встановленим законодавством.
 • Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 • Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Захист інформації, що збирається.

 • Сайт вживає всіх необхідних і достатніх організаційних, технічних заходів обережності для захисту конфіденційності даних Користувачів. Тільки ті співробітники Сайту, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких потрібен доступ до персональних даних, мають доступ до інформації про Користувачів.
 • Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного зберігання персональних даних тим, хто дає доступ до них, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до них. Сайт не несе відповідальність за збитки завдані таким доступом. Ми рекомендуємо користувачам використовувати складні паролі, що складаються з цифр і букв.